05 oktober 2009

30% is maar 0,1%

Hier dan toch de conclusie van de studie die ik hier op 7 september probeerde te bespreken, maar waarin ik jammerlijk faalde omdat de rekenkundige toverformules om tot die conclusie te komen me boven de pet gingen. Conclusie: 30% sterftevermindering bij mannen die daadwerkelijk een PSA laten doen (na correctie voor non-attenders en non-compliars). Dat is dus behoorlijk meer dan de 20% van de officiele ERSPC studie. Meer daaroverover hier. Maar wat betekent die 30%? De sterfte van de deelnemers in de controlegroep aan prostaatkanker was 0,36%. Dit betekent dat een man die een PSA test laat doen een kans heeft van 0,25% (1-0,3*0,36) om aan prostaatkanker te sterven, een vermindering van 0,1%, tegenover een man die geen PSA test laat doen. Het lijkt heel wat als je spreekt over percentages sterftevermindering, maar deze zijn zonder betekenis bij zulke lage absolute sterftecijfers als bij prostaatkanker. Dit dan nog afgezien van de rekenkundige manipulaties om tot die 30% te komen.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Y = is 30% meer dan X .
1) Als je X stelt op 100% , dan is Y = 130%
Y komt overeen met 0,36% sterfgevallen
X komt overeen met 0,36 x 100/130 = 0,2769 ~ 0,28%
Op de totale populatie is dat 0,08% minder sterfgevallen .

2) Als je Y stelt op 100% , dan is X = 70%

X komt overeen met 70/100 x 0.36 = 0,25%
Op de totale populatie is dat 0,11% minder sterfgevallen

Optie 2) is voor rekenaars gunstiger .
Maar voor de populatie is er geen verschil : het absolute getal blijft gelijk .

Vr Gr jApi

Henk Scholten zei

Japi, bedankt voor je reactie. Meer cijfertjes in Expected Soon.

Henk Scholten zei

Ik heb de cijfertjes nav je opmerking aangepast