28 maart 2013

Goed nieuws voor CRPC-ers
(Castrate Resistant Prostate Cancer)


In het vorige stukje merkte ik op dat anders dan in een situatie na Taxotere er nog geen grote vergelijkende onderzoeken gepubliceerd waren naar het effect van Zytiga (abiraterone) of Xtandi (enzalutamide) bij CRPC patienten die nog geen chemo kregen. Zo'n publicatie is er nu wel over Zytiga, hier. Het onderzoek waar deze publicatie betrekking op heeft werd na 22 maanden voortijdig afgebroken om ethische redenen aangezien het voordeel van Zytiga te groot was. Patienten uit de placebogroep werden daarop overgezet op Zytiga. Hierdoor is er geen precies getal over het overlevingsvoordeel van Zytiga boven placebo over het verloop van de gehele geplande studieperiode. Kijk over het werkingsmechanisme van Zytiga hier.

Dit zijn enkele uitkomsten die leidden tot het stoppen van de trial: (mediaan betekent dat voor de helft van de patienten korter en voor de helft langer dan de genoemde periode)

Percentage patienten met een PSA-daling van meer dan 50%: Zytiga & prednison 62%, placebo & prednison 24%

Mediane tijd tot het begin van Taxotere: 25 maanden voor Zytiga & prednison, 17 maanden voor placebo & prednison

Mediane overleving plus stabiele Bot- en CT scans: 16,5 maanden op Zytiga & prednison tegenover 8,3 maanden op placebo & prednison. De mediane overleving in de placebogroep bedroeg 27 maanden, dwz na progressie op scans nog 19 maanden. In deze periode kregen de meesten op een gegeven ogenblik wel Taxotere.

Mediane tijd tot het begin van Taxotere: 25 maanden voor Zytiga & prednison, 17 maanden voor placebo & prednison

Mediane tijd tot PSA progressie: 11 maanden voor Zytiga & prednison, 6 maanden voor placebo & prednison.

Mediane tijd tot toenemen van pijn: 27 maanden voor Zytiga & prednison, 18 maanden voor plascebo & prednison
Alle patienten hadden metastasen bij de start van de studie, waren ambulant en hadden geen of milde symptomen.

Hoewel dus niet gemeten zou je uit enkele van bovenstaande getallen voorzichtig kunnen afleiden dat de levensverlenging door Zytiga circa 5-8 maanden bedraagt. Opmerkelijk vind ik toch ook dat patienten die als enige medicatie prednison kregen toch nog bijna anderhalf jaar voortkonden met geen of nauwelijks pijn voor met Taxotere begonnen werd. Hoewel het verstandig is voorzichtig te zijn met het langdurig geven van steroiden is de gebruikte dosis (2x5 mg dag) laag en werden maar bij minder dan 3% typische steroid bijwerkingen van betekenis vastgesteld.

Het lijkt me een duidelijke zaak dat het de voorkeur verdient Zytiga eerst te geven en dan pas Taxotere. Officieel is er alleen een indicatie voor Zytiga na Taxotere. Ik vermoed dat het in de praktijk niet moeilijk zal zijn dit eerder te krijgen als het al niet zeer spoedig hiervoor geregistreerd wordt.

Dan is er nog die andere Bullet: Xtandi (enzalutamide), dat ook in een kleiner onderzoek (zie vorige stukje) een vergelijkbaar goed effect had in de CRPC-situatie. Ook voor dit middel is een groot vergelijkbaar onderzoek aan de gang maar hier is nog geen publicatie over. De registratie van Xtandi wordt in de loop van dit jaar verwacht, voor de indicatie na Taxotere.

Dus voor wie nu in een CRPC-situatie met metastases is beland ziet de optimale en (in Nederland haalbare) medicatie-volgorde er als volgt uit: eerst Zytiga/Prednison, dan Taxotere en dan Xtandi.

De volgende keer over m'n ideale plaatje dat in de praktijk voorlopig wel niet haalbaar zal zijn....stay tuned...

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Bijzonder nuttig voor mij die zojuist in een CRPC toestand is gekomen. Hartelijk bedankt hiervoor, groet Luc

Anoniem zei

Klopt het wel, op welke patienten zijn de onderzoeksresultaten gebaseerd? Zijn het patienten die pas na lange tijd CRPC resistent geworden zijn of maakt dat niet uit? Mijn man werd al kort na de diagnose met uitzaaiingen CRPC resistent en kreeg binnen het jaar 10 kuren taxotere, dat helpt nu ook al niet en hij begint volgende week met MDV3100, zouden we dus voorzichtig kunnen hopen dat de MDV3100 op zijn minst een aantal maanden werkt?

Hendrik Scholten zei

Alle patienten hadden metastasen bij de start van de studie, waren ambulant en hadden geen of milde symptomen. Verder hadden allen hormonale therapie gehad met tenminste 1 antiandrogeen en kregen ze desondanks PSA-stijgingen verslechtering van scan of beiden.
wie aan deze criteria voldeed kon meedoen aan de studie.

De cijfers hebben betrekking op mediane waarden. bv mediane tijd tot het begin van Taxotere: 25 maanden voor Zytiga, dit betekent dat de helft van de patienten binnen 2 jaar met Taxotere starten en de helft na 2 jaar. Er kunnen patienten zijn die al na 1 jaar starten met Taxotere maar ook patienten na 3 jaar.

Verder succes toegewenst met de behandeling met MDV3100= enzalutamide=Xtandi

Kunt u voortaan svp op z'n minst initialen pf nickname vermelden? dan bent u ook herkenbaar als u terugkomt

(op de site geef ik het abstract, zelf heb ik een combi-abonnement op de belangrijkste medische tijdschriften en lees dus het hele onderzoek incl grafieken en tabellen. Wie ook het volledige artikel wil lezen moet dit kopen bij het tijdschrift ca 5-10$)

Anoniem zei

Dank u voor het antwoordt en excuses voor het niet vermelden van mijn initialen.

AM_K