12 november 2008

10x zo groot!


Als je je PSA laat testen is bij een afkapwaarde van 3ng/ml of hoger de kans op kanker vastgesteld door biopsie ca 5%. Bij vrouwen die een mammogram laten doen is de kans op kanker vastgesteld door biopsie ca 0,5% (zie link Borstkanker). De potentiele markt voor prostaatkanker is 10 x zo groot als die voor borstkanker!

Toch werd in 2005 maar 8800 keer prostaatkanker gediagnostiseerd tegenover 12000 keer borstkanker. (zie link Nieuwe Diagnoses 2005) De reden hiervan is dat vrouwen iedere 2 jaar worden opgeroepen voor het Landelijk Bevolkingsonderzoek waardoor veel kanker aan het licht komt. Veel minder mannen hebben een PSA laten doen dan vrouwen een mammogram.

De sterfte aan prostaatkanker was in Nederland in 2007 ca 2400 mannen, de sterfte aan borstkanker was in 2007 ca 3200 vrouwen. Voor 2001 waren deze getallen respectievelijk ca 2300 en 3400. (zie link Sterfte 2001-2007). De verschillen in sterftecijfers na al die jaren zijn miniem en zouden ook variaties rond het langjarig gemiddelde kunnen zijn.

De lichte statistische daling aan sterfte vanwege borstkanker is volgens de Borstkanker Industrie het lange termijn gevolg van het Landelijk Bevolkingsonderzoek dat in het begin van de jaren 90 werd ingevoerd. Een daling van 200 per jaar vind ik niet indrukwekkend, in aanmerking nemend dat daarvoor een hele bevolkingsgroep iedere 2 jaar wordt oproepen voor onderzoek. En zoals opgemerkt is het niet zeker dat het "resultaat" is bereikt door screening.

Voor de lichte stijging van de sterfte vanwege prostaatkanker is geen verklaring. Natuurlijk zijn er weer types die beweren dat deze sterfte verminderd kan worden door meer vroege opsporing en meer vroege behandeling. Gezien het enorme onderliggende reservoir prostaatkanker kunnen deze activisten het aantal opgespoorde prostaatkankertjes door de afkapwaarde van 3ng/ml naar 2 ng/ml te verlagen, moeiteloos opvoeren.

Zal ik een voorspelling wagen? Ze gaan dit brengen als een inhaalslag op borstkanker. Op TV gaat Urologisch Nederland straks krokodillentranen huilen over de toename van prostaatkanker (die ze zelf geproduceerd hebben) en tegelijk "hoop" geven door te snoeven dat door hun "moderne" behandelingen levens gered gaan worden.

Dit dan voor symptoomloze kankertjes die nog minder vaak fataal zijn dan borstkanker en waarvoor het derhalve nog onzinniger is ernaar te zoeken.

Geen opmerkingen: