21 november 2008

Geen prostaatkanker?


Nog even voor de duidelijkheid over die circa 5% van het vorige stukje. Dat percentage geldt voor de hele populatie. Voor degenen van hen met een PSA hoger dan 3 ng/ml, ca 20% van de hele populatie, is de kans op prostaatkanker 25% bij de eerste biopsie.

Hebben die overige 75% dan geen prostaatkanker? Dat is onduidelijk. In deze studie werd een populatie onderzocht met een PSA tussen de 4 en 10 ng/ml. Bij een eerste negatieve biopsie werd een herhalingsbiopsie gedaan, was ook deze negatief dan weer een herhalings-biopsie tot maximaal 4 biopsien met een maximale tussenpose van 8 weken. De PSA afkapwaarden verschillen weliswaar, hoger dan 3 vs tussen 4 en 10, maar het resultaat zal hierdoor niet veel anders zijn.

Kankerpercentages bij de eerste, tweede, derde en vierde biopsie waren respectievelijk 22%, 10%, 5% en 4%. Cumulatief werd ca. een derde van de kankertjes bij de eerste biopsie gemist. ( het aantal mannen die herbiopsieen ondergingen werd kleiner bij ronde 2, 3 en 4 doordat bij degenen waar tumor gevonden werd niet meer aan de olgende ronde meededen, zie verder de studie hierboven)

Een negatieve biopsie zegt dus niets. Dat is natuurlijk ook te verwachten als je blind met een aantal naalden in een orgaan gaat prikken. De bangmakerij gaat gewoon door. In de praktijk vertaalt zich dit in levenslange PSA's, speculaties met PSA-derivaten, herhalingsbiopsien en verminkende behandelingen. Dit dan voor mogelijke kankertjes die in 9 van de 10 gevallen toch onschuldig zijn.

Geen opmerkingen: