07 september 2009

Too much

Deze week heb ik me blind gestaard op de volledige tekst van "Prostate Cancer Mortality Reduction by Prostate-Specific Antigen-Based Screening Adjusted for Nonattendance and Contamination in the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)" Abstract hier. Nonattendance betreft mannen die ingeloot waren in de screeningsgroep maar die zich NIET lieten screenen. Contamination betreft mannen die ingeloot waren in de controlegroep maar die zich buiten het protocol om via de huisarts WEL lieten screenen. De percentages Nonattendance (24% gemeten) en Contamination (15% geschat door onderzoekers) zijn zo hoog dat een zinvolle vergelijking tussen beide groepen uiterst problematisch wordt. De onderzoekers proberen de vervuiling van beide onderzoeksgroepen in deze studie weg te masseren met statistische construkties die dermate gekunsteld zijn en berusten op zoveel complexe aannames en extrapolaties dat ik er gestoord van werd. Zo gestoord dat PSA Prostaatkankertjes deze keer niet in staat is een kritische bespreking van deze studie op enigszins leesbare wijze te verwoorden en zo plat geslagen dat ook een luchthartig betoog over deze studie er deze keer niet inzit.

1 opmerking:

George Berger zei

Ik heb me bijna doodgelachen om uw reactie. Het is heel erg gesteld met dit deel van de urologie. Heeft geen zeer bekende persoon in de internationale medische gemeenschaap zulke vlagrante onsinnige methodes dit aan de kaak gesteld? Dit is een prima voorbeeld van de inhoud van een Amerikaans boek van omstreeks 1960. Dat boek heete "How to Lie with Statistics."