25 juni 2013

Intermitterend, een goed principe...


Wie op Pubmed "Prostate Intermittent" intoetst komt tal van reviews tegen met allen min of meer dezelfde conclusie: overleving is vergelijkbaar met continue hormonale behandeling, kwaliteit van leven is beter dan continue behandeling en de kosten zijn de helft van die van continue behandeling.

Het wemelt van de criteria voor de duur van on- en off-periodes. Voor on-periodes ligt de periode tussen de 6 en 24 maanden. In ieder geval moet er een PSA-nadir bereikt zijn en een castraatniveau Testosteron voor men overgaat op een off-periode. Dit nadir hoeft niet per se onmeetbaar te zijn. Off-periodes varieren van 6 maanden tot langer dan 2 jaar al naar gelang het gestelde PSA-plafond waarna men weer terug gaat naar een on-periode. Dit plafond kan liggen tussen de 4 en 20ng/ml. Ook de PSA verdubbelingstijd kan een rol spelen. Los van de criteria geldt over het algemeen dat korte on-perioden ook korte off-perioden opleveren.

De wereld van intermittent is wild west. Er is geen standaard voor het beste protocol. Alleen het principe is gemeenschappelijk.

Wat ik niet tegen ben gekomen in studies is het wisselen van middelen tijdens de on-periodes, zoals in het vorige bericht gesuggereerd. Bijvoorbeeld, Lucrin in on-periode 1, Casodex Monotherapie in on-periode 2, Oestrogenen in on-periode 3. Zoals ik het zie kunnen in on-periodes ook abiraterone en enzalutamide ingezet worden. Uiteindelijk zijn dit ook hormonale middelen. De reservering van deze 2 middelen voor patienten met hormoonresistente therapie vaak zelfs na Taxotere vind ik niet goed te begrijpen. Mogelijk speelt marketing hier een rol....

Een belangrijk argument tegen orchiectomie is dat intermitterende behandeling hierdoor niet meer tot de mogelijkheden behoort. Theoretisch zou men dit met testsoteronpleisters kunnen oplossen maar dat lijkt me zeer gecompliceerd.

In 2009 heb ik ook nog een aantal berichten over intermitterende behandeling geplaatst op On en Off.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Geachte heer Scholten,
Ook nu weer dank voor uw informatieve bericht. Kunst is nu het in praktijk te brengen. Mijn indruk is, dat artsen (met name oncologen!)_nog steeds inzetten op continue en maximaal ingrijpen. Ook de inzet van abiraterone en enzalutamide vóór chemo is nog lang niet gebruikelijk. Met dank aan (oa) de goedkeuringsprocedures (en financien?). Ook al wijzen onderzoeken uit: het kan en heeft voordeel. Ik begrijp van lotgenoten, dat artsen vaak bezwaar hebben tegen die keuze omdat na abiraterone en enzalutamide chemo mogelijk minder werkzaam is.
Ook nog een reactie op uw bericht van 28 januari. U plaatste daarin een link naar een artikel over monotherapie met anti-androgeen. Deze werkt helaas niet en langs andere weg kan ik het ertikel niet vinden. Kan u de link herstellen? Bvd.

Hendrik Scholten zei

Weet niet meer welke link dit was, maar het zal een link geweest zijn waarin staat dat met anti-androgeen monotherapie minder botverlies, spierverlies, bloedarmoede en vetophoping optreedt dan met een LHRH analoog. Zie ook link hormonale therapie bij prostaatkanker in rechterkolom. Of toets op Pubmed in "benefits anntiandrogens prostate"

Neem aan dat u met bvd Bij Voorbaat Dank bedoelt en dat dit niet uw initialen zijn. Nogmaals bij reacties svp of echte naam of pseudoniem of initialen, dat maakt de correspondentie duidelijker

Anoniem zei

Geachte heer Scholten,
Hartelijk dank voor uw reactie. Via via op de volgende link terechtgekomen, waar (volgens mij) uw boodschap wel uit te halen is.
Point taken wat betreft de ondertekening.
Met vriendelijke groet,
Ave

http://www.expert-reviews.com/doi/pdf/10.1586/14737140.4.1.37