29 oktober 2013

Schijnvertoning


De afgelopen maanden passeerde ettelijke keren het bericht dat  het aantal gevallen van kanker jaarlijks toeneemt maar dat de overleving na een diagnose van kanker verbeterd is. Deze berichten hadden voornamelijk betrekking op borst- en prostaatkanker.

Hoewel de meeste commentatoren leeftijd als een belangrijke oorzaak noemen, is maar een klein deel van de toename in het aantal gevallen van kanker toe te schrijven aan vergrijzing. Veruit het grootste deel is het gevolg van screening waardoor meer tumoren in een beginstadium worden opgespoord

De overleving na een diagnose kanker verbetert inderdaad. Maar dit is een misleidend begrip. Door de grote hoeveelheid kleine screeningstumortjes die worden meegenomen in de statistiek wordt de 10-jaars overleving van alle kankers automatisckh beter. Als ze niet ontdekt zouden zijn, hadden ze niet meegeteld in de statistiek en zou er nauwelijks jaarlijkse toename zijn en geen verbeterde overleving. Scroll door de blog waar in tal van stukjes het natuurlijk verloop van onbehandeld prostaatkankertjes besproken wordt, dwz van tumortjes waarvan het zinloos is ze op te sporen.

Het enige cijfer dat telt is de gemeten sterfte. Deze ligt voor prostaatkanker al jaren rond de 2500 en vertoont een lichte stijgingstendens. Het aantal diagnoses steeg van rond de 4000 in 1989 naar ruim 11000 in 2011.

http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/dataset_4/img526cdc34725a4

http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Incidentie_prostaatkanker/img526f9de62e614

2 opmerkingen:

Jan Beenen zei

De blogs van arts, publicist en hoogleraar Ivan Wolffers over zijn eigen prostaatkanker zijn ook lezenswaardig.

Anoniem zei

Zo nu en dan komen er resultaten van onderzoeks, met vergelijkbare boodschap. Bijv. deze: http://www.urotoday.com/mCRPC-Treatment/no-improvement-noted-in-overall-or-cause-specific-survival-for-men-presenting-with-metastatic-prostate-cancer-over-a-20-year-period-abstract.html.
Het is en blijft statistiek, dus moeilijk te doorgronden, zeker als je de tekst van het gehele artikel er niet bij hebt.
Genoeg aanleiding om sceptisch te zijn over de met veel lawaai aangekondigde voordelen van bepaalde behandelingen of screening. Helaas.
AWV