08 augustus 2008

Paradoxen


Ongeveer de helft van de RP's is chirurgisch gezien een succes. In deze gevallen zit alle tumor binnen de prostaat en zijn de snijvlakken van het operatiepreparaat schoon dwz tumorvrij. De patholoog classificeert deze tumoren als pT2. In de andere helft is de tumor in het kapsel gegroeid, men spreekt dan van pT3 en/of zijn de snijvlakken positief.

Chirurgisch succes is niet altijd een geneeskundig succes. Binnen 5 jaar is bij een kwart van de patienten met een pT2 tumor het PSA weer in het bloed aantoonbaar. Link Ik kan geen andere verklaring bedenken dan dat er op het moment van opereren al tumorcellen uitgezaaid waren, maar in zulke miniscule hoeveelheden dat het PSA dat ze produceerden aanvankelijk niet gemeten kon worden.

Bij pT3 tumoren is het percentage patienten met PSA stijgingen weliswaar hoger, maar bij de meerderheid blijft het onmeetbaar. Als in de snijvlakken tumor aanwezig is worden nog vaker PSA stijgingen gezien maar na 5 jaar is nog altijd bij meer dan 50% van de patienten het PSA onmeetbaar Link. Hoe moeten we dit verklaren? Het enige dat ik kan bedenken is dat de achtergebleven tumorresten zo traag groeien dat ze nooit een meetbaar PSA veroorzaken.

Er is dus maar een zeer gebrekkige correlatie tussen het succes van de operatie en toekomstige PSA stijgingen. De operatie kan mislukt zijn vanwege positieve snijvlakken maar toch is de patient "genezen". (bij 1 van de 2 patienten). Omgekeerd de operatie is geslaagd, de tumor is volledig verwijderd maar de patient is niet genezen want er zijn PSA stijgingen. (bij 1 van de 4 patienten). Vandaar dat het maar weinig uitmaakt of de operatie nu geslaagd is of niet.

Urologen spreken van "genezing" als het PSA na de operatie onmeetbaar blijft. Als er geen PSA stijgingen zijn wil dit niet zeggen dat dit te danken is aan de operatie. Bij niets doen blijft het PSA bij veel mannen min of meer constant of zijn er geringe stijgingen net zo als na RP. Het enige verschil is dat na een RP het PSA teruggezet wordt naar 0 en bij niets doen de oorspronkelijke waarde het referentiepunt is. Het echte verschil is natuurlijk dat na RP de helft van de mannen impotent geworden is en ongeveer 1 op de 10 blijvend incontinent.

Geen opmerkingen: