29 juni 2009

Out of the Box 18
Achter het net vissers

Huisvlijt is een pechvogel, prostaatkanker-technisch gezien dan want er staat hem nog een boeiende levensavond te wachten. In de overgrote meerderheid van de gevallen groeit een PSA Prostaatkankertje zo langzaam dat de drager ervan al overleden is voordat het kankertje gevaarlijk kan worden of hieraan pas op zeer hoge leeftijd overlijdt. Ik herhaal dit nog maar weer een keer omdat door te schrijven over de uitzondering Huisvlijt en IHT de lezer makkelijk gaat denken dat dit de regel is. Kijk OoB 10 er nog maar eens op na over hoe uitzonderlijk de Huisvlijt case is. Aan de andere kant schrijf ik juist over Huisvlijt en Dr Ilse en IHT om te laten zien dat er een alternatief is voor het botte urologische gehak of voor Jomanda-achtige toestanden.

Urologen, en meer in het algemeen chirurgen, hebben een nogal primitief lineaire opvatting over kanker. In deze opvatting is er eerst een lokale tumor die vervolgens uitzaait naar de lymfeklieren en daarna naar botten en andere organen. Door de tumor te verwijderen in het lokale stadium wordt uitzaaiing voorkomen en kan de patient genezen worden, is de gedachte. Deze oversimplificatie wordt keer op keer geloochenstraft door PSA-stijgingen na een RP waarop altijd weer hetzelfde antwoord komt waar niemand wat aan heeft: "We waren net te laat."

Ze zijn altijd te laat. Of het was helemaal niet nodig om op tijd te komen. De al diverse malen aangehaalde studie over zg succesoperaties waarbij de hele prostaat verwijderd werd, waarbij er geen kapselingroei was en waarbij de snijvlakken van het operatiepreparaat vrij van tumor waren maar waarna toch PSA stijgingen optraden, is hiervan het beste bewijs. Waar komt dat PSA vandaan als alles eruit is? Dit PSA kan nergens anders vandaan komen dan uit tumorhaardjes elders in het lichaam, zg micrometastasen. En als er na een succesoperatie geen meetbare PSA stijgingen zijn? Dan is dit niet de verdienste van de behandeling maar gaat het om indolente micrometastasen die zo langzaam groeien dat ze de eerste jaren geen nanogrammen maar onmeetbare picogrammen PSA aan het systeem afgeven. Naarmate het aantal jaren verloopt stijgt het aantal RP patienten met meetbaar PSA gestaag. Na 5, 10 en 15 jaar is respectievelijk bij 15, 29 en 39% van de patienten het PSA weer aantoonbaar in het bloed.

Tot een volume van 1-2 kubieke mm (0,001-0,002 cc) voedt een tumortje zich met stoffen aanwezig in het omliggende weefselvocht. Bij verdere groei is dit niet meer voldoende en ontwikkelt het tumortje bloedvaatjes. Dit proces heet angiogenese. Vanaf dat moment is het tumortje aangesloten op de bloedsomloop. Nu kunnen ook stofwisselings producten, groeifactoren afkomstig van de tumor en ook tumorcellen zelf in het systeem terecht komen. Het pad voor het ontstaan van micrometastasen is daarmee geeffend. PSA-stijgingen na zg succesoperaties kunnen door dit mechanisme verklaard worden. Gemiddeld is het volume van een PSA Prostaatkankertje aangetroffen in het operatiepreparaat ca 1 cc en zelden kleiner dan 0,1 cc. Het metastatisch proces is bij dergelijke volumina al lang in gang gezet.

Afgeleid van het bovenstaande is de opvatting van PSA Prostaatkankertjes dat prostaatkanker vanaf het prille begin een systeemziekte is waarbij elke lokale behandeling futiel is. Als behandeling al aangewezen is heeft alleen een systeembehandeling zin.

"Nou zeg dat is interessant, heel Urologisch Nederland doet het verkeerd en alleen een zekere meneer PSA Prostaatkankertjes weet hoe het moet!" Inderdaad, en niet alleen doet Urologisch Nederland het verkeerd, ze richten ook nog eens op grote schaal letselschade aan. In Nederland staat PSA Prostaatkankertjes misschien alleen, de Japanners denken er net zo over en ook in de VS is een kentering waarneembaar, zie OoB 12.

Dit dan als inleiding op IHT, een behandeling die niet de pretentie van genezing heeft, maar van beheersbaarheid. Een behandeling die ook bijwerkingen heeft maar in ieder geval gebaseerd is op de biologie van kwaadaardige tumoren en daardoor ook perspectieven biedt voor verdere verbeteringen.

14 opmerkingen:

George Berger zei

Wat een plezier het was om lachend het over LEEFTIJDSDISCRIMINATIE op deze (of: dit?) blog te hebben. Ik genoot ervan terwijl deze zaak heel erg ernstig is. Dit relaas van mij is zichtbaar in Out Of The Box 17, hier helemaal niet. In het document dat ik vond wordt niet expliciet gerept over leeftijdsdiscriminatie, maar met de titel in de hand EN de inhoud van het document kan je het wel degelijk afleiden. God werd ik kwaad. En die Hogere Wezens voelden ze kennelijk zo veilig, en vinden het publiek zo dom, dat ze gewoon dat getaal gebruikten! Ik schreef ergens dat de Nazis het beter deden. Die hadden het over "Sonderbehandlung" bijv. wanneer ze "vergassen" bedoelden. En dan was er "Sonderzug" en wie weet wat meer. Het open gebruik van "65+" is niet alleen maar een teken van Overheidsdomheid, maar van een totale MINACHTING van de Nederlanders die ze moeten helpen. Hier heb ik geen goed woord voor over. Inderdaad, ik moet nu ophouden, want anders dreigt een zwaare heersenbloeding! Het is ook te heet. Ga aub naar aflevering 17.

George Berger zei

Ik werd prima geholpen door "Uppsala Care," een afdeling van Academiska Sjukhuset (academisch ziekenhuis) van de Universiteit Van Uppsala. Deze instelling regelt snelle en efficiente opnames enz. voor niet-Zweden. Ik kan het niet hoog genoeg de hemel inprezen. Ga naar akademiska.se, kijk naar links, en clik op International. Dan kom je terecht bij Uppsala Care. Het noemen van mijn naan strekt tot aanbeveling.....echt.

Anoniem zei

Ik vind de vegelijking met Nazi's schandalig. Scholten, je moet dit soort berichten verwijderen, wil je blog nog enige geloofwaardigheid behouden. Ik denk niet dat Berger dit op een amerikaanse blog zou kunnen zeggen

prouro

Henk Scholten zei

Ik vind dit een moeilijke kwestie. George beredeneert z'n aantijging, hij roept niet zomaar Nazi aus Blauen hinein, daarom ga ik het ook niet verwijderen.

Misschien dat George in het vervolg iets voorzichtiger kan zijn met het woord Nazi, want dat ligt hier in Nederland erg gevoelig en dat is hij hij zich als Yank mogelijk niet helemaal bewust.

George Berger zei

Henk en Anoniem, ik weet heel goed wat ik doe. Ik ben Joods (hoofd J aub), en hoewel helemaal niet godsdienstig ken ik de geschiedenis zeer goed. Zeker die van de periode 1800-1945. Verder, mijn partner van 27 jaar in Nederland was een Jodin die met behulp van haar dappere Joodse moeder op spectaculaire wijze aan een Amsterdamse razzia is ontsnapt. Een zwaar getraumatiseerde vrouw (mijn ex) die niet voor haarzelf kon opkomen toen zij in 07 onomkeerbare slachtoffer werd van Het Nieuwe Zorgstelsel. Van haar heb ik geleerd mijn taalgebruik in de juiste omstandigheden met de juiste referenties, analogieën , enz aan. te vullen. Ik heb die 2 woorden zorgvuldig gekozen, juist om de ARROGANTIE van de Nederlandse Hogere Urologische Wezens te benadrukken.
Wat mijn Yankzijn betreft, het blijft bij mijn accent en 2 vrienden in NYC. Ik heb meer dan de helft van mijn leven in Nederland en 5 andere landen gewoond en voel me al 25 jaar geen Yank. Eigenlijk voel ik me nergens echt thuis, wat voor mij alleen maar iets positiefs WAS. Nu heb ik behoefte aan het leven van een geleerde, en dat heb ik hier. En wat de Yank Joodse websites en blogs betreft, ik walg ervan. Ze staan bol vol met mensen met groote bekken, gebrekkige historische kennis maar veel vooroordelen, en die Schindlers List realistisch vinden. Geef mij maar De Pianist van Polanski, of nog beter Shoa, van Lanzman. Die zijn pas echt, en ik heb dagelijks met zulke dingen mee te maken gehaad. Dus ik vertrouw erop dat u u (Anoniem) zult begrijpen dat ik kennis van zaken heb, zeker op het gebied van versluirend taalgebruik (ik ben filosoof van vak). En nu dat ik dat zeg, wat vind u van "Mantelzorg"? Dat is net zo erg als die twee woorden uit het verleden, maar wordt vandaag zonder moeite en zonder nadenken door al te veel Nederlanders gebruikt. Niet door mij, want die Mantel der Liefde bedekt een kille mentaliteit en dient om letterlijk doodelijke bezuinigingen "mooi" en "dus" acceptable te maken. "Gezellig" ook.

George Berger zei

P.S. Ik heb zojuist gekeken naar mijn gebruik van het woord "Nazi." Ik heb het hier over iets wat ik ERGENS ANDERS heb gebruikt. Bovendien, het duidt een stuk van EUROPEESE geschiedenis aan. Je kunt er gewoon niet aan ontkomen. Voor de rest gaan die zinnen over geladen woorden, en wel om een hopelijk voor Anoniem onacceptable houding van die Wezens te benadruken.

Henk Scholten zei

Mantelzorg is gewoon dat je je zieke moeder helpt.

BUT... in hun oneindige regenteske zorgzaamheid kan je daarvoor tegenwoordig een Persoons Gebonden Budget krijgen.

Dat perverteert de moederliefde. Hoe zieker je mammie in de administratie maakt, hoe meer geld en dat gebeurt natuurlijk op grote schaal. Uiteindelijk wordt de administraie omgedraait en tegen haar gebruikt en wordt ze volgens de richtlijnen afgevoerd naar een griezelig oord aan de rand van een Vinexwijk en ben jij je budget kwijt.

George Berger zei

Henk, je hebt me perfect begrepen en ging nog verder ook! Dat woord en alles administratiefs dat erbij hoort is van te walgen. Mijn ex is thuisgebunden (je hebt mijn artikel gelezen), kan bijna niets, en is haar Quality Of Life helemaal kwijt. Ze wacht nu op een woningkje naast een Joods verzorgingshuis. Dat "Mantelzorg" werkt bij mij als een rode lap voor een stier. Zij wordt financieël volledig uitgeknepen door PARTICULIERE "thuiszorg" bedrijven die geld uit haar ellende willen en moeten verdienen. Iedere dag een andere kostenpost. En dit komt gedeeltelijk door de stille afbraak van de AWBZ. Ook de AWBZ instantie opgericht om oorloogslachtoffers te helpen: Joodse, Indonesische, en gevangenen van de Japanners. Wat een misdaad.

Anoniem zei

George Berger, U weet nog niet een 1/10 deel van wat er boven U/ons hoofd hangt,maar het word erger dan U bevroed.En het komt allemaal uit de "koker"van de USA
(Bilderberg groepje).
Denk aan de vogel-griep,sars en nu de varkens-griep.
Maar daar is deze blog niet voor bedoeld.
M.v.g.Hans
P.S. Ik wil dat PDF-je wel naar je emailen hoor als je het niet kan vinden.

George Berger zei

Bedankt Anoniem, staat dat "65+" er nog op? Zo ja, dan zijn die lui (Hogere Wezens+Ambtenaren) veel arroganter en/of dommer dan ik dacht!
Anoniem, ik ben een zeer politieke persoon die zeer veel leest en hoort, maar ik ben geen activist. Ik beperk mijn activiteiten tot het Net, door mensen links te stuuren en door aan blogs deel te nemen. Ik weet HEEL veel af van wat boven ons hoofd hangt, maar ik weet niet of wij aan dezelfde verschijnselen denken. Over Bilderberg weet ik een en ander, over Sars, Vargensgriep, enz. weet ik veel MOLECULAIRE-BIOLOGISCHE details, meer niet. Verder, ik geef mijn email adressen niet prijs op het Net, althans niet hier. Dus vertel me asap of dat "65+" er nog staat. Dit is HEEL belangrijk voor iedere Nederlander, niet alleen maar voor Fellow-Sufferers van PC! Bedankt voor de informatie.

George Berger zei

Mantel of Geen Mantel, ik ga hier ophouden (tenzij ik de verleiding van een spannend argument niet kan weersataan). Mijn doel is om zo veel mensen mogelijk te waarschuwen. Hier heb ik dat met veel plezier gedaan. Ik kan mijn talent om controversen uit te lokken eenvoudig niet in toom houden: ik vind het te leuk. Maar ik hoop echt dat lezers van Dr. Scholtens geestige doch leerzame geschiedenissen ook mijn ideën zien, lezen, en erover gaan nadenken. Maar ik woon in een ander land, heb veel nieuwe dingen te leren, en veel nieuwe mensen te leren kennen. Wat dat laatste betreft kan ik al vermelden dat ik een aantaal Zweden in de Caring beroepen al uitvoerig geinformeerd heb over het Nederlandse deathcare stelsel. Ze schrokken allemaal, maar ze geloovden me wel en willen meer horen. Het was een leuke ervaring om het in dit land te hebben over de moreele tekortkomingen van bepaalde Hogere Urologische Wezens, die ik met naam en toenaam noemde. En toen een verpleegster die ik voor het laatst een paar maanden geleden zag, tegen me zei, "George, you are doing the right thing," kreeg ik een zeer warm gevoel van voldoening. En niet alleen maar omdat je in Zweden iedereen met zijn/haar voornaam noemt. Nee, ook omdat deze erg intelligente persoon herrinerde wat ik te vertellen had. Dit feit is van belang, omdat die "Nederlandse Toestanden," die klonen van de gevreesde "Amerikaanse Toestanden," deze kant uit komen. Ik heb, denk ik, de juiste Zweden de schrik aangejaagd, met opzet en met hun waardering. DAT is echt een andere reactie dan wat je van die Hogere Wezens kan verwachten. Ik haat die beulen.

Anoniem zei

Er is een algehele geloofwaardigheidscrisis wbt elites: medisch specialisten, notarissen, CEO's, woningcorporatie directeuren, stichtingsbestuurders etc etc. Zelfverrijking en Corruptie. Dit is het ernstigst bij medische specialisten ( Nederland no1 ter wereld in honoraria) omdat van hen juist verwacht wordt dat ze mensen helpen. Van de medisch specialisten is urologie het schrijnendst wbt prostaatkanker: symptoomloze mannen ziek verklaren en in een groot aantal gevallen opereren en impotent en incontinent maken incl nota bene ook nog volledig zieke jaarverslagen met produktiecijfers en groeiverwachtingen.

antiuro

VicOniem zei

Beste Huisvlijt,
Op eigen verzoek heb ik een onderzoek laten doen naar prostaatkanker. Ik ben 64 jaar en mannen van mijn leeftijd wordt aangeraden dat te doen... Er was al eerder een benign vergroting geconstateerd.
Resultaat onderzoek was raak:
omvang prostaat: 35 cc
omvang tumor: 2 cc (links)
Gleason score: 8 (4+4)
PSA: 16
Met CT en botscan worden geen metastasen geconstateerd.
De biopsie was geen random biopsie voorzover ik dat kan beoordelen; werd gedaan o.b.v. echobeelden, waarop verdachte plek te zien was.
Mijn uroloog wil een RP doen.
Hij wil niet horen van een (I)HT.
Ik kan niet goed beoordelen of (I)HT in mijn geval een optie is. Uw systeembenadering vind ik wel plausibel. Ik heb daarom behoefte aan een second opinion van een wat ruimer denkende uroloog. Zou ik die uroloog van u daarom kunnen vragen?
Graag z.s.m. uw reactie, ik moet maandag a.s. (6 juli) verder praten met mijn uroloog.
Na een reactie van uw kant kan ik een prive emailadres geven voor verder contact.
Vooralsnog groeten van VicOniem.

Henk Scholten zei

Viconiem,

In de rechterkolom, staat onder contact en consult een emailadres, stuur daarheen een mail als je private verder wilt gaan.