17 augustus 2009

Weggemoffeld


Aanvulling 22/8
Volledige tekst en bijlagen

Aanvulling 20/8
In Bijlage 5, tabel 1a, zie ik nu, wordt de frase "Outside Screening Protocol" niet gebruikt maar in plaats daarvan "Interval en Non Attender" Non attenders zijn mannen die screening weigerden maar bij wie in de periode tussen 2 screenings wel een prostaatkankertje werd gediagnostiseerd. Deze hadden we over het hoofd gezien. De 1755 zijn dus samengesteld uit een onbekend aantal mannen met een interval carcinoom, een onbekend aantal mannen met een afwijkend rectaal toucher tijdens screening, een onbekend aantal mannen met een "Positief PSA" maar een negatieve biopsie en een onbekend aantal Non Attenders.


In tabel 1 van de ERSPC publicatie in het New England Journal of Medicine staat dat 1755 van de 5990 gevonden tumoren in de screeningsgroep ontdekt werden "outside the screening protocol". Dit is bijna 30%. Je zou mogen verwachten dat bij een zo hoog percentage hieraan in de bespreking van de resultaten ruime aandacht besteed zou worden, maar hierover geen letter, zelfs niet in de bijlagen.

Outside the screening protocol (OSP) betekent dat huisartsen of andere artsen deze tumoren buiten de 4 jarige ERSPC controles op het spoor kwamen. Een deel van deze tumoren zullen intervaltumoren zijn geweest. Hieronder moet men tumoren verstaan die op het moment van screening niet aan het licht kwamen vanwege een PSA lager dan de afkapwaarde, maar die zo snel groeiden dat ze al symptomen gaven voor het moment van de volgende 4 jaarlijkse controle. Juist deze tumoren met korte verdubbelingstijden zou men vroeg willen onderscheppen, maar daarvoor is 4 jaarlijkse ERSPC-screening nu juist ongeschikt. Verder zullen er bij screening tumoren zijn gemist, niet omdat ze er niet waren, maar omdat binnen het ERSPC om efficiency-redenen bij een PSA kleiner dan 3 ng/ml geen rectaal toucher gedaan werd. Ook een deel van deze tumoren zal in de tussentijd door derden alsnog zijn vastgesteld.

Een ander deel van de OSP tumoren komt door een heel andere oorzaak bovendrijven. In de ERSPC werd in 75% van de biopsien vanwege een positieve PSA test geen tumor gevonden. Onder een "positief PSA" zoals de onderzoekers dit noemen, werd een PSA verstaan hoger dan de willekeurige (niet gedubbelcheckte) afkapwaarde van 3 ng/ml (in de meeste deelnemende centra, in sommige centra 4 ng/ml). 3 van de 4 mannen bleven dus zitten met een "positief PSA" maar geen aangetoonde tumor. De ERSPC-arts kon niet zeggen: "Gefeliciteerd, u heeft geen kanker", want een groot aantal tumortjes wordt door de blinde biopsie gemist (zie blinde biopsie hiernaast). Nader onderzoek naar een andere verklaring voor het verhoogde PSA, bijvoorbeeld prostatitis, laat staan behandeling hiervan, was er niet bij want dat stond niet in het protocol. Het enige dat de ERSPC-arts deze mannen te bieden had was een nieuw protocollair PSA na 4 jaar.

Het is goed voor te stellen dat een groot aantal mannen zich afgescheept voelde met deze afhandeling van hun "positieve PSA". Omdat ze van het ERSPC niet veel wijzer werden zullen velen naar hun huisarts zijn gegaan voor een antwoord op hun vragen. Parallel aan het officiele protocol ontstond zo een "PSA stress-circuit". In dit circuit zijn extra PSA's gedaan en bij stijgingen of om andere redenen biopsien waarbij tumortjes gevonden werden. Over het aantal PSA's en biopsieen via dit circuit weten we niets, wel dat dit circuit potentieel 3x zo groot is als het protocolcircuit en dat de daarin gevonden tumortjes deel uitmaken van de 1755 die opdoken in de nationale kankerregistraties.

Geen opmerkingen: