04 maart 2010

Gaan we dat pikken? 7
"Ja Ricardo hier,  het is hier onrustig aan het worden"


"Maar ventje, wij hebben kanker. Kanker met een grote K." De kleine Harm, net 12, zat in kleermakerszit op een tafel met om hem heen een aantal verbaasde en nieuwsgierige mannen.

"Nee, jullie wordt gezegd dat je kanker hebt, maar hebben jullie een klacht, een symptoom, pijn? Zijn jullie ziek? De mannen keken elkaar aan, niemand van hen had ergens last van. "Maar je mag toch aannemen dat wat de dokter zegt klopt." zei een man op iets te hoge toon. Ricardo die er vlak bij stond deed een stapje naar voren en maakte een dimmend gebaar. "Tja, in zekere zin klopt het ook wel, vervolgde Harm, but.... als je sectie verricht op overleden mannen dan vind je bij 30ers en 40ers bij 1 op de 3 kanker in de prostaat oplopend tot 9 op de 10 bij 80-plussers. En niemand had daar ooit klachten van." Ricardo showde het publiek op een Netbook de bijbehorende evidence, hiero en hiero. "Bijna alle tumoren die de Professor bij jullie diagnostiseert zijn dergelijke kankertjes. Jullie hebben dus meestal geen Kanker maar een kankertje met een klein kaatje."

"Toch sterven er mannen aan prostaatkanker." merkte iemand op."Klopt, zei Harm, maar dat zijn nu precies de tumoren die de Professor meestal niet vindt met z'n jaarlijkse PSA controles. Bij de eerste controle ligt het PSA onder Speerpunts hypermoderne afkapwaarde van 2,5 ng/ml. Maar de PSA verdubbelingstijd van deze agressieve dingen is zo kort dat bij de volgende controle het PSA al zo hoog is geworden dat een robotoperatie sowieso futiel is. Niet zelden geven deze wilde katten tussen 2 controles in al symptomen, dit in tegenstelling tot de huispoesjes waar Speerpunt zo druk over doet.

Precies op dat moment kwam Welgemoed met Boukje in z'n armen weer de wachtruimte in. Boukje krijste nu als een speenvarken. Haar gekerm ging door merg en been. Het was zo hard dat niemand Harm nog kon verstaan. Ricardo snelde op Welgemoed af en nam Boukje meteen van hem over. Toen ze enigszins bedaard was gaf hij haar door aan PSA Prostaatkankertjes die haar verder kalmeerde. Ricardo pakte de telefoon: "Ja Ricardo hier, ik zit hier op een of andere Mannenkliniek en het is hier onrustig aan het worden. Ze hebben Boukje waarschijnlijk beledigd. Kan Socrates komen? En stuur ook wat scootertjes."

Ook op ongeveer hetzelfde moment overlegde Professor Eugene Speerpunt met de employees Totaal Ontzorging BV. "Het gaat om dat kreisende  kind, dat jochie en die lange kale man die zichzelf Dokter Prostaatkankertjes noemt. En dan loopt er nog een soort Bokito rond die er volgens mij ook bijhoort. Zorg dat ze verdwijnen. En om duidelijk te maken dat hier orde heerst wil ik dat jullie voor mij de volgende patient naar binnen roepen, de heer Jansen geboren 12-01-51."

De employees verlieten de spreekkamer en 1 van hen beval: "Jansen, 12-01-51"

Jansen aarzelde......

(wordt vervolgd)

3 opmerkingen:

Claudia zei

wow!

Vrij Ademhalen zei

Henk, je schept ruimte rond de benepen sfeer bij diagnose en behandeling van lokale prostaatkanker. Ik geniet van de dreigende suspense van "Gaan we dit pikken" en de luchtige manier waarop je dit opschrijft.

Met een lach, een traan en een groet,

Prostaatkankertjes Patient

George Berger zei

"Benepen" is een van mijn favoriete NL woorden geworden de laatste tijd. Vooral toen een heuse MediProf mij probeerde bang te maken voor een PK behandeling die ik hier in Zweden zou krigen (hij wist alleen maar dat ik z'n behandeling nodig achtte). Hij had het over de "morbiditeit" van de bijwerkingen. Ik nam z'n insinuerende opmerking niet serieus (ik ben geen watje of lafard). Toen dat niet lukte zei deze Hooggeleerde levensredder dat "Wij hebben onze eigen kijk op de zulke dingen in NL," of woorden die op hetzelfde neerkwamen. LEZER'S: Dit heeft niets met mij te maken. Het gaar erom dat NL-bazen en hun Uroknechten de introductie van nieuwe technieken proberen te vertragen . Stel je voor, geld uitgeven aan een protoonversneller (CZV zal dat een beetje langer kunnen uitstellen). Ook gaat het, vermoed ik sterk, om concurrentie tussen ziekenhuizen. Dit gaat over de rug van patienten, die niet worden verteld dat behandeling X in ziekenhuis Y te krijgen is. Ik kreeg NIETS te horen, maar wat ik nu zeg werd door anderen bevestigd. In mijn geval waren er waarschijnlijk meer factoren aanwezig.