19 maart 2010

Een interessante brief uit Amerika

(vervolg op column van 13/3)
In de Verenigde Staten heb je ook een soort NVU (niet Nederlandse Volks Unie maar Nederlandse Vereniging voor Urologie) Dit heet daar de AUA, American Urological Association. PSA Prostaatkankertjes heeft betere contacten in de US dan in ons eigen Gidslandje en zo kreeg ik deze brief van de AUA aan haar leden in handen. Ik ga deze brief, die even makkelijk door de NVU geschreven had kunnen zijn, hier bespreken.

Dear AUA Member,

As you know, the American Urological Association (AUA) has been monitoring the recent debate about prostate-specific antigen (PSA) testing and actively inserting our position on the topic as needed. On Tuesday, March 9, an op-ed in The New York Times, written by Dr. Richard J. Ablin, inaccurately asserted that the AUA supports routine PSA screening. The article has received significant attention from news outlets around the country and the AUA is working with media outlets to respond.


Ablin beledigde in zijn opiniestuk de AUA door te stellen dat de AUA op schaamteloze wijze PSA screening aanbeveelde. In bovenstaande wordt duidelijk dat de AUA de pers bewerkte. Dat dit vrij succesvol is geweest blijkt uit de grijze brei nieuwsberichten die je vindt als je Googelt op Ablin Prostate met in totaal 640 berichten en die met enkele uitzonderingen het AUA standpunt herkauwen:

The AUA stands in support of prostate cancer testing. However, the AUA does not advocate universal annual PSA testing for all men, nor does it support routine biopsy. Research has shown that a PSA above a certain level at age 40 is a stronger predictor of prostate cancer risk than family history or race. The AUA recommends that men ages 40 and older talk to their doctors about prostate health and the pros and cons of establishing a baseline PSA score. Establishing a baseline PSA at age 40 empowers patients and doctors to make informed decisions about future testing. The AUA also clearly states that follow-up should be determined based on a patient's individual risk and discussions with his doctor.

Goed de AUA is dus voor prostaatkankertesten, dwz PSA testen. Niet ieder jaar voor iedereen, maar wel willen ze dat mannen vanaf 40 met hun artsen gaan praten over hun prostaatgezondheid en over de voor- en nadelen van een basis PSA. Zelfs in de US slaat de verweking toe. Verder wringt hier iets: een 40 jarige onwetende man moet over de pro's en con's praten met een uro die van z'n vakorganisatie pro moet zijn. Wat denk je dat er dan gebeurt? Precies, een PSA test en niet op 50 jarige leeftijd zoals nu maar al op 40 jarige leeftijd! Het slappe geoudenhour kabbelt dan voort met enkele welzijns cliche's zoals empowerment, geinformeerde beslissingen en indivualisering. Mooipraterij, er valt niets te individualiseren, er is alleen een getalletje dat van alles kan betekenen.

We feel that the recent debate is inappropriately focused on the PSA test itself, when we should be focusing on how test results are being interpreted and impacting treatment decisions. The 2009 AUA Best Practice Statement on Prostate-specific Antigen presents a balanced assessment of the test's strengths and weaknesses and provides comprehensive guidance on how to appropriately interpret test results based on a patient's individual risk factors.

En maar doorgaan. Het belangrijkste wordt natuurlijk verzwegen, nl de biopsie die de enige manier is om de PSA test te interpreteren. Trouwe lezertjes weten inmiddels dat deze blinde steekproeven dermate onbetrouwbaar zijn dat het onverantwoord is hier behandelingsbeslissingen op te baseren. Kijk anders nog eens in rechter kolom bij blinde biopsie. Meer referenties hierover hier.

We will continue to keep you posted as the AUA monitors and responds to this debate.
PSA Prostaatkankertjes zal hetzelfde doen....

21 opmerkingen:

Familie Veen zei

Weer hartelijk bedankt voor je altijd pittige en informatieve stukken.

Anoniem zei

I second that

antiuro

Claudia zei

Hoewel ik het liefst "Gaan We Dat Pikken" heb, lees ik ook de laatste commentaren met plezier. Wanneer wordt GWDP weer hervat?

George Berger zei

Als Nederlander van Amerikaanse afkomst heeft een item in de AUA brief mijn aandacht getrokken. De eerste is het woord "Empowerment." Tussen ongeveer 1970 en 2001 was er een beweging in de Engelstalige landen die "Political Correctness" werd en wordt genoemd. Het is een tak van het Postmodernisme, die een sterke nadruk legde op "correct" taalgebruik. Het doel was lovenswaard: niemand, van welke volksgroep ook, beledigen door (op z'n ergste) scheldwoorden te gebruiken. Er kwamen neutrale woorden voor in de plaats. Dat is vaak OK. Maar er werden ook termen ingevoerd die mensen een gevoel moesten geven dat ze iets konden bereiken (of invloed konden uitoefenen) waar dat in feite onmogelijk was en is. "Empowerment" is er een van. Je werd empowered als je dit en dat taalgebruik eigen maakte of als je lid werd van club X. In dit PSA-geval wordt NIETS gezegd over hoe ik macht over wat dan ook krijg als ik iets over een "baseline" PSA waarde weet. Maar een Engelstalige lezer kan denken: Aha, nu weet ik wat ik weten moet!

Ik zelf heb hier geen verstand van. Dit PSA debat zit zo vol tegenstrijdige uitspraken, zelfs transatlantisch, dat ik geen zinnig woord over kan zeggen. Om een eigen mening te vormen zou ik veel literatuurstudie moeten plegen, en dat wil ik op dit moment niet doen (al heb ik de nodige wetenschappelijke achtergrond). Maar als ik dat "empowerment" lees, krijg ik een zeer sterke neiging om de tekst niet te vertrouwen. Ik spreek uit eigen ervaring en kan andere woorden en frasen noemen, maar hier gaat het om de vraag, "Waartoe ben ik in staat als ik mijn baseline PSA waarde ken?" En trouwens, wie bepaalt zo'n waarde? In het geval van mijzelf en die van twee goede vrienden, merkten we EERST plasklachten, daarna hebben onze huisartsen (ik in NL, de andere 2 in de VS) een Rectaal Toucher, uitgevoerd, DAARNA pas kwam een PSA meting. Daarna de biopsie. Die PSA waarde speelde een erg minimale rol bij het stellen van een diagnose. Wel speelde het in m'n geval een doorslaggevend rol in de 3-maandelijkse controle om te kijken hoe het met de Hormoonentherapie zat: So Far So Good.

Henk Scholten zei

George,

De enige goede reden om naar een arts te gaan is als je een symptoom hebt.

Berg je als artsen je uitnodigen voor een gesprek over je prostaatgezondheid terwijl je niets mankeert. Deze gesprekken gaan nergens over. Behalve over nummertjes en de daaraan gekoppelde spreadsheet koffiedikkijkerij.

Als je 1 van deze symptomen hebt kan het raadzaam zijn de arts te bezoeken, soms is de oorzaak prostaatkanker, meestal echter een vergrote prostaat, prostatitis of blaasontsteking

pijn bij plassen
veel moeten plassen
's nachts meer dan 3 x plassen
niet uit kunnen plassen
bloed in urine
stinkende urine
troebele urine
pijnlijke ejaculatie
bloed in ejaculaat
stinkend ejaculaat
vreemd gevoel in kruis
onderbuikspijn

Symptomen die kunnen duiden op uitzaaiingen, maar meestal een andere oorzaak hebben zijn:

Stijf in de (onder)rug of bekken, pijn in de (onder)rug of bekken drukpijn ergens in rug. Al dan niet in combinatie met zenuwuitval zich manifesterend in doof gevoel of motorische uitval.
Bij een dergelijk breed symptomwencomplex is een PSA wel nuttig om het van andere aandoeningen te onderscheiden en in geval van metastase vaak torenhoog.

PSA is zeer nuttig bij het monitoren van het effect van hormonale therapie. In de jaren 80 werd het ook aleeen daarvoor gebruikt

Henk Scholten zei

Claudia,

Als het komkommertijd is gaan we weer verder met GWDP. Wat ik wel wil verklappen is dat Ilse zeer verrassend bezig is en dat Boukje haar gaat helpen.

Blueboy zei

Heel goed, George. Wij krijgen een zwaar donker bluesgevoel bij zo'n XXX woord als Empowerment. De hele welzijnssector is zwanger van nietszeggende krachttermen. ADHD? Gewoon een leuk druk ventje of het slachtoffer van carriereouders. Autonomie van de patient? Laat me niet lachen! Overigens Ablin geeft in de NYT de "prostate cancer awareness" groepen ook nog een sneer.

George Berger zei

Bedankt Blueboy. Ik heb bijna 37 jaar in NL gewoond en de hele tijd moest ik dat welzojns-hulpverlener taal moeten aanhoren. In die seklctor en vooral in de GGZ is er veel mis, mensonterend, en privacy invasive. Vooral het gebruik van DBC in de generskunde en in de GGZ in het bijzonder. Als Amerikaan haat ik verzekeraar's; ik kan je een andere keer precies uitleggen waar die DBC's voor dienen. Om een hopelijk nog steeds beladen woord te gebruiken: Selektion. En denk niet dat ik "te ver ga." Pas gisteren heeft mijn ex me verteld dat ik ALLES heb voorspeld over de gang van zaken in de NL Deathcarestelsel. Maar ik moet ophouden; anders krijg ik een hartaanval of andere vorm van CVA!

George Berger zei

Ik neem de vrijheid om even de PK discussie te onderbreken met iets grappigs. Gisteren had ik het over de politieke correctheidsbeweging in de Angelsaksische landen. De aanbevelingen gaan heel ver. Ik ben (dankzij W02 ondervoeding en genetica) 1 m. 62 lang. Politiek correct weergegeven ben ik "Vertically Challenged," want je mag me "short" niet noemen. Het gebriuik van dat laatste zal me meteen "disempower."en, niet waar. Als je in Het Land van Onbegrenzde Mogelijkheden iets mis of mankeert, heb je een "challenge". En we weten allemaal dat Amerikanen IEDERE uitdaging kunnen overwinnen (desnoods mbv een wapen en/of strijdmacht). Dus niets aan de hand; ik moet maar harder werken om deze "negative" eigenschaap te compenseren. Dit alles en veel meer zijn echt: dat PC taal wordt je opgedwongen. Hier in Europa volstaat men meestaal met termen als "visually impaired," niet en nooit "blind". In de rotggz ben je "client," niet "patient" (in Oude Roma hadden de rijke ondernemer's/geldschieter's/politici "Clientele," mensen die afhankelijk van je waren mbt geld of geleverde diensten. Ik vond het leuk om NL psychiater's dit te vertellen.

Henk Scholten zei

HA, HA, Ha Vertically Challenged. Ja dat verhullende taalgebruik dat ontmaskert de slechterikken en minkukels. En ook Orwell-achtige tautologieen zoals Active Surveillance, als je over die politiestaat term gaat nadenken wordt je helemaal gek.

Nog iets over taalgebruik. Als je flink de vloer aanveeg met een of andere o XXXinstelling.org en ze hebben er niet van terug dan krijg je regelmatig dit antwoord: "Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld" waarbij ook nog eens zielig of verontwaardigd gekeken wordt. Niet argumenteren maar alleen zweven in beeldvorming.

George Berger zei

Ja. Orwell. Ik raad iedere persoon die medische en politieke teksten met een kritisch oog wil lezen om George Orwell's. essay "Politics and the English Language" te lezen. Ik weet niet of er een NL vertaling bestaat. Moelijker kost maar erg rijk is "Objectivity and Liberal Scholarship" van Professor Noam Chomsky.

Orwell kan men vinden in zijn bundels essays. Chomsky is te vinden in de essay verzammelimg "Chomsky on Anarchism" en, hoop ik, in bundels teksten over de Spaanse Burgeroorlog.

Henk Scholten zei

OK even geen prostaatkanker, maar woordkanker.

Ik ken Animal Farm en 1984 waarin het thema "Newspeak" in romanvorm wordt uitgewerkt. Communicatieadviseurs passen dit today op grote schaal toe, 25 jaar na verschijnen van 1984. Naast woordvervalsing bedienen ze zich ook wel van gewone woorden met een sterk postief appeal. In ons Gidslandje zijn de laatste hoogtepunten Bos die meer tijd aan z'n kinderen wil besteden en Eurlings die aan z'n relatie wil gaan werken. (appeal: de mens achter de politicus). De Volkskrant van een week geleden stond vol over de vooruitgang door mannenemancipatie en over "humanisering" van de politiek. Velen zijn van mening dat het smoesjes zijn verzonnen door de PR adviseurs van Bos en Eurlings en vinden het een handig smoesje. Sommigen van hen bekritiseren de macht van PR. Maar wat ik nog NERGENS heb gelezen is het bedroevende en deerniswekkende van deze smoes: dat Nederlandse Staatslieden diep in hun hart het liefst achter de kinderwagen zouden aanlopen of een meisje versieren. Kan het nog zieliger? Ondertussen heeft diezelfde Bos die de hele dag zo graag bij z'n gezinnetje zou willen zijn wel even voor 25 miljard een bank gekocht van ons belastingeld.

George Berger zei

Heel, heel goed Henk. Ik wist alleen maar dat Bos een typische zielige smoes bedacht had. Ik heb die smoes Vaal gehoord in mijn NL tijd. Iedere keer werd het gebruikt om een politieke reentry te bedenken of tijd te winnen om een mooie baantje te vinden of krijgen aangeboden. Animal Farm heb ik, maar ik heb het nooit gelezen.

Blueboy zei

Betreft Ter lering, vermaak en ondersteuning.

Wow! Lijkt sterk op de stukjes van Theo van Gogh jaren geleden in Propria Cures tegen het Kunstbeleid. Je ligt duidelijk op Ramkoers. Je loopt ook de kans dat de professoren met hun scalpels je in stukken snijden.

Claudia zei

Over Vermaak etc. wow,wow,wow. Jij kan neuken met je pen, maar hoe zit het met de rest?

Henk Scholten zei

Claudia, het wemelt hier van de Chinaliefjes

Anoniem zei

Nieuwe Zwart wit layout past prima bij karakter van Blog

Angsthaas

Emiel Claes zei

Stumbled gisterenavond upon je blog. Hele nacht doorgetrokken, vanochtend even geslapen en vanaf vanmiddag tot nu doorgesurfd. Ondanks dat voel ik me bijzonder fris. Secretariaat Urologie gemaild dat ik afzie van biopsie voor m'n PSA (5,3) morgenachtend met bijgevoegd link naar PSA Prostaatkankertjes.

Je blog is kicken, goed gedocumenteerd en geestig. Bang ben je ook niet. Zonder PSA Prostaatkankertjes had ik een grote fout gemaakt!

Many Thanks en groet,

Emiel Claes, Leuven

Henk Scholten zei

Emiel, bedankt voor je reactie. Het is goed te horen dat de site ook daadwerkelijk effect heeft.

Claudia zei

Ja, dat moeten we hier hebben, Koreaanse Verpleegsters! Accuraat efficient, fris en verzorgd.

Anoniem zei

...... baseline ? baseline ? Die baseline PSA moet gelijk bij de geboorte worden vastgesteld of opgenomen in het hielprik onderzoek . Dan heb je tenminste een uitgangspunt bij het geouwehoer achteraf ......

-- Simplistisch Verbond --