09 februari 2011

De rapen zijn goed gaar

Er wordt me verweten dat ik op de man speel en dat ik een fatsoenlijke wetenschappelijke discussie uit de wegga. O ja? Ik heb op zeer fatsoenlijke wijze het broddelwerk van Bangma aan de orde gesteld maar deze heeft zich hooghartig in z'n torentje verschanst en liet z'n ghostwriters reacties schrijven die sterke associaties oproepen met berichten die indertijd door het politburo van de USSR de wereld werden ingestuurd. Wetenschap? Laat me niet lachen. Gleasonscores verkregen uit blinde steekproeven, eenmalige PSA metingen die niets zeggen, gesjoemel met sterftecijfers, ga zo maar door en dat noemt Bangma Wetenschap.

De trouwe lezer weet dat ik een nette jongen ben. Ik hou me keurig aan de afspraak met Huisarts en Wetenschap door "Ook zo blij met PSA?" hier niet op de site te publiceren omdat ik m'n handtekening gezet heb onder een stuk voor het overdragen van copyrights. Ik kan er niets aan doen dat de Printversie van dit artikel vrij toegankelijk op internet staat evenals het stuk van Bangma als reactie hierop. Zie voor links hiernaar, rechterkolom, ver naar beneden scrollen. Waar ik geen copyrightovereenkomst voor heb ondertekend is mijn reactie op het stuk dat de ghostwriters van Bangma hebben geschreven. Hier deze reactie:

Wereldvreemd

Zonder inhoudelijk te reageren op ‘Ook zo blij met PSA?’ in ditzelfde nummer verschuilt Bangma zich achter overheden, commissies en gremia. Geheel daarmee in stijl doet hij mijn betoog af als een complottheorie.

In plaats van een antwoord te geven op mijn kritiek op het wel gepubliceerde deel van de  9-jaars cijfers en op de onvolledigheid daarvan neemt Bangma, alsof er niets aan de hand is, zomaar een voorschot op nog niet gepubliceerde 10-jaars cijfers.  Deze bekende ERSPC-truc, waarbij of de in het vooruitzicht gestelde publicatie nooit verschijnt  of waarbij indien wel gepubliceerd wordt de feiten anders blijken te liggen, blokkeert de discussie.  Mochten deze 10 jaars cijfers ooit eens verschijnen dan zal ik hierop misschien reageren, maar niet nu op ongepubliceerd materiaal.

Na een opsomming van algemeenheden over preventie zegt Bangma dat ieder individu het recht heeft zich te laten informeren en te laten onderzoeken op het bestaan van ziekten. Ik zeg dat ieder individu het recht heeft verschoond te blijven van ERSPC televisiepropaganda en substandard onderzoek met PSA’s en blinde biopsieen naar een histologische afwijking. Bangma verzekert ons met stelligheid dat overdiagnose onderschept kan worden met Active Surveillance (AS). De diagnose is er dan al dus van onderscheppen kan geen sprake zijn. Wel is er bij AS sprake van een bijzonder intensieve medicalisering die van een heel andere orde is dan van bloeddruk-  of cholesterolverlaging waaraan Bangma prostaatkanker screening zo graag gelijk stelt. Als klap op de vuurpijl wordt ons ook nog meegedeeld dat 'bewezen' is dat AS geen stress veroorzaakt.

Bangma besluit dat ik de plank volledig mis sla. Als dat zo is laat hij dan komen met een rechtvaardiging van de ERSPC handelswijze met de NOS,  met gegevens over de levenskwaliteit van de ERSPC deelnemers en een toelichting op het bewijs dat AS geen stress veroorzaakt. Dat lijkt me nuttiger voor de lezer dan wetenschappelijke integriteit te claimen op grond van het aantal commissies dat zich met het ERSPC bezig houdt. Ik zou het willen omdraaien: deze commissies hebben zich juist gecompromitteerd door het ERSPC al die jaren z’n gang te laten gaan.


Ik ga de zaak nu op scherp zetten. Op een politiek incorrecte manier. Zou de tweede wereldoorlog gewonnen zijn als men  discussies was blijven voeren over de pseudowetenschappelijke grondslagen van de jodenvervolgingen? Nee, men verklaarde de eindverantwoordelijke de oorlog. Hetzelfde gaat PSA Prostaatkankertjes doen met Bangma, niks geen Pensioenplan meer, just plain Bangma die met z'n ondernemingen onder het mom van zorg massaal mannen incontinent en impotent maakt.

Dan gebeurde ook nog dit. "Ook zo blij met PSA?" verscheen in september 2010. Er verschenen geen reacties. Totdat ik een week geleden van H&W bericht kreeg dat er een ingezonden brief was gekomen van een zekere Dr D., 5 maanden na publicatie! Een andere bijzonderheid is dat de hoofdredacteur die mij stimuleerde te publiceren ontslag heeft genomen. Of er een verband  is wordt onderzocht. De ingezonden brief van Dr D., die in mijn bezit is, verschijnt in maart en mijn reactie daarop in april, hoewel de geaccepteerde tekst nu al bij H&W ligt. Ook raar. Ik ga deze brieven hier nu niet publiceren, dat zou onbeleefd zijn. Maar ik kan het niet laten 2 korte citaten te geven, 1 van Dr D. en 1 van mijn reactie daarop om een indruk te geven van de sfeer die ontstaan is.

Dr D.: "....daarbij doet hij zeer negatieve aantijgingen aan het adres van de onderzoekers die ik eigenlijk voor dit tijdschrift ongepast vindt."

HS: "Collega B( censored) vindt dat mijn argumenten hout snijden maar ergert zich aan de manier waarop ik "respectabele onderzoekers" bejegen.

Ik kom in deze reactie met een zeer belastend nieuwtje. Maar jullie moeten wachten tot April voor ik dat prijsgeef. Hoe het precies bij Huisarts en Wetenschap zit wordt door iemand anders uitgezocht.

38 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik heb er geen spijt van dat ik je site gebookmarkt heb. En ja, vanochtend "ping" You made my day, sta nu in de file met een flinke dosis adrenaline in m'n bloed.

Dr Cheers

Henk van Tiggelen zei

Henk, een uiterst stijlvolle repliek op Bangma, die inderdaad een soort ambtsbericht heeft (laten) schrijven). Benieuwd naar het vervolg. Bedankt voor al je inspanningen.

Vriend van Hendrik zei

Oppassen allemaal, Hendrik gaat oorlog voeren!

Anoniem zei

De term Wetenschap wordt meer en meer misbruikt "Wij weten dat" terwijl men niets weet. Steeds gaat het om de toekomst, toekomstige ziektes, toekomstige milieurampen en de mensen worden geknecht. Veel Wetenschappers denken alleen aan hun eigen hachje en meer geld voor meer onderzoek waar niemand wat aan heeft.
U gebruikt harde taal, maar soms is dit nodig.

Groeten Jan Normaal

Emiel zei

Hallo, Ik heb de H&W artikelen gelezen en ben ook verbijsterd door het formele antwoord van Professor Bangma waarbij hij volledig voorbij gaat aan de bezwaren en kritiek die jij tegen zijn onderzoek aanvoert. Het is van een griezelige hooghartigheid en zoals je zegt wereldvreemd. Dit wordt dan nog eens gefinancieerd uit openbare middelen. Het is een groot schandaal en wat daar nog aanvast zit aan toezichthoudende commissies zal ook niet verheffend zijn. Ik hoop ten stelligste dat wat jij naar voren brengt spoedig media-aandacht krijgt en heb begrepen dat je hier ook mee bezig bent. Veel succes!
Emiel Claes, Leuven

Anoniem zei

Kijk maar uit dat je niet wordt aangeklaagd voor laster en smaad, WO-2 ligt zeer gevoelig.

ABC jr

Claudia zei

OK Henk, ik vind het heerlijk als je heavy wordt. Ik ben een soldaatje in je leger. Ondertussen is het wel unheimische horror dat je blootlegt.

Blueboy zei

Ik toetste ERSPC in, het is een en al committee:

Within the ERSPC-study, several committees have been installed for the surveillance of quality and progess of the trial. The following committees will be active in the surveillance of the project's quality and progress:

* Scientific Committee
* Data Monitoring Committee
* Causes of Death Committee
* Quality Control Committee
* International Epidemiology Committee
* PSA Committee
* Pathology Committee

Deze committees komen jaarlijks ook nog eens bijeen op grote congressen. Moet zeker gevoel geven van dat alles voor elkaar is, maar voor mij is het omgekeerde waar. Zet nu Muddy Waters op, Blues is de enige manier om dit te verwerekn.

Henk Scholten zei

Hi Blueboy, leuk dat je er weer bent. Duik het archief in. Op 31 augustus 2009 heb ik een stuk over deze committees geplaatst. Dit is een beerput, waar ik me verder niet in ga verdiepen. Daar is op dit moment iemand anders mee bezig. Muddy Waters? jaja... I won't back down.

Anoniem zei

Alsnog een variant op 2050 jaar geleden ? Gajus (what's in a name ?) Julius Ceasar : " Geef die wetenschappers budgetten en onderzoek ". En het worden dromende honden , die moeilijk wakker worden .

-- Simplistisch Verbond --

Jeras zei

Gelet op deze laatste "Post" blijkt dat ik op een rijdende trein gesprongen ben. Ook ben ik geen arts maar patient voor wie het erg goed is afgelopen.

Voor de 1 op 48 stelling heb ik mijns inziens een voor mij redelijke verklaring gevonden.
Het wordt uitsluitend bepaald door de sterftekans, hier 2,08% om op 1op 48 te komen.

Nu ik ook de Summary van het Europese Onderzoek gelezen heb zegt mijn gevoel me opnieuw dat de gepresenteerde cijfers niet hard gemaakt kunnen worden op grond van simpelweg een Mathematische benadering.

Kort samengevat komt het mijns inziens er op neer dat we onderzoeken hoe de sterftekans voor prostaatkanker verandert terwijl dat maar voor rond 3% deel uitmaakt van alle andere doodsoorzaken.

Dat is uitermate moeilijk omdat alle andere doodoorzaken zich gelijktijdig ook wijzigen.
Dan neemt de onderzoeks groep een verschil van minimale variaties die overblijven en de verandering wordt als resultaat van medisch handelen gepresenteerd.

Eerder verwees ik naar een LINK van het CBS over Sterftecijfers.

http://www.swov.nl/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&E=/Nederlands/Varia/Doodsoorzaken

Wellicht handig om op de Site te plaatsen opdat eenieder er zijn voordeel mee kan doen.

Die sterftecijfers heb ik geanalyseerd en de percentages berekend.

Over ALLE leeftijden van ALLE in Nederland bij een Gemeentelijke Basis Administratie geregistreerde mannen vond ik dat in 1969 er 2,03% overleed aan Prostaatkanker en in 2009 was het 3,81%

Gaan we per leeftijdscategorie kijken dan is:
Voor de groep 50-54 jaar het in 1969: 0,41% en in 2009: 0,37%
Er is dus niet veel veranderd.
Voor de groep 60-64 jaar het in 1969: 1,26% en in 2009: 2,66% was.
Voor de groep 80-84 jaar het in 1969: 3,37% en in 2009: 4,97% was.
En dat is een flinke toename.

Kortom als iemand wil onderzoeken of een operatie dan wel een bloedonderzoek programma nuttig is, en het effect daarvan wil vaststellen dan lijkt het dus handiger om het dan per leeftijdsgroep aan te pakken.

Doe je dat niet dan verstoren gewijzigde sterftecijfers voor de andere leeftijdsgroepen ook al het beeld.

Neem nu de groep 85-89 jaar. Daarvoor was het sterftecijfer in 1990 maar liefst 5,48% en in 2000 was het 5,05% maar of dat aan medisch handelen te wijten is dat is moeilijk aan te tonen!!

Je zou kunnen zeggen hiep hiep hoera we hebben een verbetering bereikt van 1-(5,05/5,48)= 7,8%

Maar bij de groep 80-84 jaar ging het echter van 4,69% naar 4,97% dus een verslechtering met 5,6%.

Allemaal onmogelijk om dat te wijten aan medisch handelen op een groep van 72890 mannen.

Wat betreft 48 operatie om 1 leven te redden gaat het dus om 48 willekeurige mannen uit één leeftijdscategorie waarvan de stertekans 2,08% is.

En de vraag die ik me stel is hoeveel van die 48 hoeven niet nader onderzocht te worden omdat er geen aanleiding is? Welk deel zal na succesvolle operatie géén klachten overhouden? En de rest zijn dan patienten die wellicht te laat waren of om andere redenen niet succesvol geopereerd konden worden? En hoeveel zijn dat er dan nog?

Henk Scholten zei

Jeras, bedankt voor je gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie, deze gaat door als zeer betrouwbaar.

De toename van de sterfte aan prostaatkanker bij mannen boven de 80, heeft zeer waarschijnlijk te maken met de verminderde sterfte aan hart- en vaatziekten in de periode 69-09

Claudia zei

Hi!

Ik raad iedereen aan het sappige stukje van 31/8/09 over comitees te lezen.

Verder ben ik gemobiliseerd en ik wacht op orders.....

Psychiater zei

Scholten is een psychopaat, hij is nu in de psychotische fase. Hij zal in de war raken en gaat de oorlog zeker verliezen. Z'n bevoegdheid als arts zal hem worden afgenomen.

Karla zei

Hier nog een soldaat in het leger van Henk met een gek idee voor de tijd tussen nu en april:

De lijfspreuk van Hippocrates was: Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.

Laten we daarom vandaag nog, met zijn allen, onze eigen eed van Hippocrates afleggen en de eerste de beste stoeptegel of straatsteen die we tegen komen van de aarde aftrekken en de vrijgekomen aarde beplanten met voedsel. In februari worden radijs, spinazie, tuinbonen, sugarsnaps en peulen gezaaid en dan beginnen we in maart aan de wortelen en uien en stoppen we onze uitgelopen oude aardappelen in de grond.

Laten we dan ook nog de openbare ruimtes opeisen en herinrichten en overal appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, hazelnoten, walnoten, tamme kastanjes etc. planten: gezond voedsel voor iedereen en ons allemaal.

Moet je eens kijken hoe gezond we dan met zijn allen worden. Fris en klaar voor de strijd in april.

Contraria contraiis curantur.

Karla

Insider & Spion zei

Vergeet Harry De Koning niet. Hij zit in het ERSPC Data Monitoring Committee,
Causes of Death Committee, Quality Control Committee, International Epidemiology Committee. De Koning zit ook tot over z'n oren in borstkankerscreening in minstens even veel van dergelijke commissies. Bangma leunt op hem voor alle modelberekeningen, die zoals al eens eerder door jou opgemerkt waardeloos zijn door het "Garbage in, Garbage out" principe. Daarnaast zit hij nog in tientallen andere adviesorganen. De Koning is zelden op z'n werk maar meestal in een duur hotel in een ver land vanwege een of ander congres.

Hier meer over Harry:
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1241957/

Henk Scholten zei

Hi Claudia,

Volg de orders van soldaat Karla maar op en ga je straat opbreken. Ik ga niet de straat op, maar wel radijs en sugarsnaps zaaien op m'n balkon

Henk Scholten zei

@Insider & Spion. Harry stond ook in de Volkskrant over het ERSPC hier:
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/jp_nl_art_nl.pdf

Dat is van maart 2009. Hij zegt daar dat hij voor de zomer van dat jaar nog zou afkomen met studies over ziektelast en dergelijke. Dit is dus nooit gebeurt.

Ambtenaar Veen is ook een belangrijk figuur. In "Gaan we dat pikken" werd hij opgevoerd als Drs Goedkeuring, dit typetje is echter nooit uit de verf gekomen.

Zie over de Koning ook de commentaren bij mijn stuk van 26 maart 2009

Claudia zei

Henk, ik voer alleen orders uit van jou en niet van een of ander soldaatje dat hier net komt kijken. Is dat ook goed? Wel ga ik m'n stoep schoonmaken.

Prosper zei

Ik ben hier sinds een half jaar een regelmatige bezoeker en heb me inmiddels als ontwikkelde leek ook een oordeel gevormd.

Als je de ERSPC site of de Urologie Erasmus site bezoekt valt de "matter of fact" taal op. De vanzelfsprekendheid waarmee de onderzoekers hun werk nuttig en belangrijk vinden, terwijl het resultaat dat ze maximaal kunnen produceren miniscuul is. Het stelselmatig zwijgen over neveneffecten ook na je dringende oproep in H&W is onvoorstelbaar. En dan hebben we het hier over ernstig invaliderende gevolgen van hun "bedrijvigheid" zoals je dat een aantal keren genoemd hebt, niet over lichte bijwerkingen. Er is moeilijk de vinger op te krijgen, het is immers "zorg" en zorg is hoe dan goed. Op deze site wordt dat wel ontmaskerd, maar het grote publiek zal denken: Kan niet waar zijn!

Dat Bangma et al hun gang kunnen gaan is verbijsterend en m.i. ondermeer gevolg van de bureaucratisering van de zorg, waar alleen maar gekeken wordt of procedures goed zijn gevolgd maar de inhoud van de procedures niet of nauwelijks ter discussie staat.
Ga door Henk, je doet zeer belangrijk werk.

Karla zei

@ claudia
voor de goede orde, ik gaf geen orders, ik meende slechts een goed idee te hebben voor de tijd tussen nu en april. De order kwam van Henk.

Karla

Henk Scholten zei

Karla heeft een prachtig strijdlied geschreven waar ik zo enthousiast van was dat ik Claudia zomaar een dienstbevel gaf in de geest van dat lied zonder na te denken en waar ze terecht moeite mee had. Allemaal mijn fout. Dus Karla en Claudia jullie hebben allebei gelijk. Zand erover.

Anoniem zei

De hoofdzonde van Bangma is dat hij het "Primum non Nocere" is vergeten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere

antiuro

jeras zei

En ook "In dubio abstine"

Henk Scholten zei

@ antiuro & jeras
De essentie is inderdaad dat een figuur als Bangma eeuwenoude gedragsregels en onderdeel van de Hipprocatische eed volledig aan z'n laars lapt. En hij komt er nog steeds mee weg. De inspectie, een gezelschap 3e rangsfiguren, die geacht wordt dit soort uitwassen te onderscheppen en te verbieden is nowhere. Dit gezelschap houdt zich vooral bezig met het toetsen van kwaliteitsnormen bij de informatieoverdracht van de psychosociale aspecten van weet ik veel wat en dat soort zaken, en doen af en toe met groot machtsvertoon een inval in een operatiekamer om de schijn van paraatheid te wekken. Of ze pesten een arts weg die geen zin heeft aan de DBC of EPD gekte mee te doen en pakken hem dan bijvoorbeeld omdat de inhoud van z'n dokterstas niet aan de nieuwste normen voldoet. Wie weet raken ze ook in mij geinteresseerd, maar gelukkig staat alles op de Google-blog en op USB-stiks verstopt ergens aan het Spaarne. Bangma zou een aanklacht wegens smaad kunnen indienen, maar hij kijkt wel uit omdat de ERSPC-zaak zelf dan onder de rechter komt.

Men babbelt wat over waarden en normen, maar het stelt niets voor. De Gouden Standaard van Hippocrates vindt eendagsvlieg Bangma niet relevant, achterhaald of niet op zijn belangrijke werk van toepassing. In plaats daarvan is "het omgaan met" dit of dat het onderwerp van peperdure congressen en bouquetserie-achtige boekjes van onder meer het Troostmeisje dat zo wanhopig probeert erbij te horen. Er zijn ook andere Gouden Standaarden die aan erosie onderhevig zijn, bijvoorbeeld geld losgezongen van reeele waarde zoals bijvoorbeld goud, of voedsel dat stijf staat van antibiotica en ander gif zogenaamd omdat het niet anders kan. Bangma is in het grotere verband dan ook niet meer dan een representatant: van wetenschappelijke, culturele en economische erosie.

info zei

@ Henk

Voor wat betreft ons voedsel vergeet je nog te melden dat ons dagelijkse vlees strak staat van de hormonen.

Om de ernst hiervan aan te tonen:
recentelijk is ons door de fokker van ons nieuwe hondje (hij is nu 9! maanden, waar hebben ze het over) aanbevolen om hem te laten castreren als wij niet met hem willen fokken omdat honden tegenwoordig en masse te maken hebben met kanker aan ofwel prostaat ofwel baarmoeder. Als je dan doorgoogelt op de herkomst van hondenvoer kom je erachter dat zij het slachtafval te eten krijgen, ofwel de uiers en andere lichaamsdelen waar die hormonen zich zo fijn in stapelen.

Het was dan ook niet zomaar een gek ideetje wat ik hier laatst poste.

Karla

Henk Scholten zei

Karla,

Dit is een prostaatkanker site, dus ook voor honden met prostaatkanker.

Allereerst dit: als het hondje gecastreerd wordt, wordt de prostaat niet weggehaald. Hoewel prostaatkanker testosteron afhankelijk is, zeker in het begin, zal door verwijdering van de balletjes de kans op ontwikkeling van prostaatkanker verminderen. Aan de andere kant krijgt hij bij een standaardopvoeding een geconcentreerde mix industriehormonen van allerlei aard en die zouden ook carcinogeen kunnen zijn. Dit is natte vingerwerk en ik heb nooit de samenstelling en hormoonconcetraties van honden blikvoer bestudeerd. Maar in het gekste geval zouden er meer hormonen in kunnen zitten dan hij normaal zelf produceert.

Een alternatief is je hondje helemaal niet te laten castreren. Dat is voor het hondje zelf allereerst prettig en dan wordt hij later tenminste ook een echte hond. In plaats van industrievoedsel zou je hem dan kwaliteitsvlees moeten geven van bekende herkomst.
Bovendien hoeft een hond niet elke dag vlees geloof ik, je zou hem semivegetarisch kunnen opvoeden.

info zei

@ henk

het hondje heeft helemaal nergens last van en krijgt goed te eten (dat is mijn ingang in het verhaal). Mij verbaast alleen ten stelligste de normaliteit die gegeven wordt aan het feit dat onze honden kanker krijgen aan hun voortplantingsorganen.

Karla

Claudia zei

Hi! Henk bedankt voor de duidelijkheid. Inderdaad Ricardo is Da Man. Verder vind ik je stuk over de Gouden Standaard ontzettend waar en goed geschreven.

bye,bye

Plain Shame zei

"Nee, men verklaarde de eindverantwoordelijke de oorlog. Hetzelfde gaat PSA Prostaatkankertjes doen met Bangma, niks geen Pensioenplan meer, just plain Bangma die met z'n ondernemingen onder het mom van zorg massaal mannen incontinent en impotent maakt."

Dat is nogal wat. Maar als ik de talloze referenties doorlees, dan is het ook zo. Dit is een schandaal van de eerste orde! Dit mag niet bestaan.

too bad zei

Ongeveer 3 weken geleden vertelde ik hier over m'n incontinentie na RP voor prostaatkankertje. Ik zag het toen helemaal niet meer zitten. Door stimulerende woorden hier besloot ik toch naar bekkenbodem therapie te gaan.

Ik heb behoorlijke vorderingen gemaakt. Ik heb goed uitgelegd gekregen hoe ik tegendruk kan geven bij drukverhogende momenten. Bij opstaan bv uit stoel waarbij ik eerst urine verloor heb ik de zaak nu onder controle. Als ik iets moet tillen ,til ik anders waardoor minder drukverhoging. Ik word nog wel verrast, bijvoorbeeld bij niezen en kuchen (ben roker), plotselinge bewegingen ed, maar door verhoogd bewustzijn van druk momenten gebeurt dit ook minder. draag nog wel Tena maar soms, redelijk vaak zelfs, gebeurt er een paar uur niks. Therapeut verwacht nog verdere verbetering.

Al met al blijf ik me flink genaaid voelen maar de bitterheid is weg. Afspraak met uroloog die ik had afgezegd ( PSA was trouwens onmeetbaar) en laat nu verder via huisarts 3 mnds PSA's doen.

Claudia zei

Heel goed Too Bad! Je zult vast nog verdere vooruitgang boeken, bye Claudia

Jeras zei

Too Bad is op de goede weg en dat zal vaak zo zijn met problemen van incontinentie die het gevolg is van een slappe bekkenbodemspier.
Bij vrouwen is dit een bekend probleem. Als vroeger mijn schoonmoeder hard ergens om moest lachen riep "ohh ik doe het in mijn broek".
Oorzaak is het krijgen van kinderen waardoor de bekkenbodemspier teveel is opgerekt. Althans zo heb ik het begrepen.
Uit die hoek, de Gynaecologie, zijn daarom heel wat oplossingen bedacht om de zaak weer OK te maken.
Dus die ervaring kan ook bij mannen aangewwend worden, mits de oorzaak hetzelfde is.
Wat ik me wel afvraag is "WAT gebeurt er tijdens die Prostaatoperatie waardoor die bekkenbodemspier zo verslapt?
Komt dat door 10 dagen catheder?
Wie weet het?

Henk Scholten zei

Jeras, De moeilijkheden worden veroorzaakt door het weer aan elkaar hechten van de stompen plasbuis nadat de prostaat verwijderd is. De fijne oorspronkelijke anatomie gaat verloren. De bekkenbodemspieren blijven intact, maar zij moeten juist getraind worden om te compenseren voor de verminderde functionaliteit van de weer aan elkaar gehechte plasbuis.

jeras zei

OK, dat klinkt logisch!
Het doet me denken aan Fietsventielslang! (bestaat dat nog?) Als je het uitrekt wordt ie dunner.
Mag je dus concluderen dat bij verwijdering van een kleine prostaat het effect minder is dan bij een (sterk) vergrootte prostaat?
En in het begin voorkomt de catheder dat dunner worden!! Dus vraag ik me af of het beter is de catheder iets langer te laten zitten opdat die plasbuis zich qua diameter dan misschien al iets aanpast?
En tenslotte lijkt het een puur technisch probleem en waarom wordt er niet, het weggehaalde stuk plasbuis, vervangen? Bijvoorbeeld zoals met een STEN bij het hart de zaak opengehouden wordt?
Een technische insteek maar hoe ziet een arts het?

Henk Scholten zei

Wat mij verbaast is dat altijd zulke dikke verblijfscatheters ingebracht worden. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat dun beter is. Ik weet niet of er ook dunnere verblijfscatheters zijn, maar catheters voor zelfcatheterisatie zijn stukken dunner ( maar die kan je niet 10 dagen laten zitten). 10 dagen lijkt me wel OK want in die periode is de wondgenezing voltooid.

jeras zei

In mijn visie dient de dikte om te compenseren voor de krimp in diameter doordat de plasbuis wordt opgerekt bij het weer aan elkaar zetten.
Wat ik mij herinner is dat zelfs bij deze dikte, (de mijne was 6mm), in het begin toen ik nog met die zak plas rondliep, er dan een wind gelaten moest worden waar nogal wat druk op zat, dat er dan ook plas buiten de katheder om wist te ontsnappen.
Dus klemming waarmee die katheder in de penis etc zat was dus maar net voldoende om te zorgen dat de plas uitsluitend in die zak terecht kwam.

Anoniem zei

Health Check: New prostate cancer treatment

http://www.bbc.co.uk/news/health-12498829
Haal je hem niet weg Henk
M.v.g. Haps