01 maart 2009

Urologische Politiestaat


In het stukje van 27 februari heb ik de officele groeicijfers van het aantal diagnoses prostaatkanker gemeld. Hoe gaan de urologen de toegenomen produktie - anders kan ik het niet noemen- verwerken?

In de eerste plaats door de al geinstalleerde RP-robots op maximale capaciteit te laten draaien, ten tweede door extra robots te bestellen en ten derde door vaker te verwijzen naar radiologen voor bestraling of brachytherapie.

Wat niet direct verwerkt hoeft te worden en overblijft kan geparkeerd worden in het PRIAS project. Dit is het nieuwste prestigieuze verzinsel van de ERSPC dat staat voor PRostate International Active Surveillance. Urologen verspreid over het hele land doen er aan mee. Onder PRIAS vallen tumortjes met een Gleason Som van 6 of minder, een PSA kleiner dan 10 en maximaal 2 biopsienaalden positief voor tumor. Met andere woorden de allerkleinste meest onschuldige tumortjes.

Je zou zeggen laat deze tumortjes verder met rust, maar in PRIAS worden de dragers ervan onderworpen aan waar schrikbewind. Iedere 3 maanden vervolg-PSA's, iedere 6 maanden een psychosociaal getint evaluatiegesprek en inwendig onderzoek, na een jaar een herhalingsbiopsie en dat tot in lengte van dagen. Binnen vijf jaar bezwijkt een kwart tot een derde van de mannen alsnog en kiest voor een lokale behandeling, kijk hier en hier, in een groot deel van de gevallen omdat de stress te hoog wordt.

Vroeger, toen er nog geen PSA was, liepen deze mannen in zalige onwetendheid vrij rond. Een kleine minderheid zal op hoge leeftijd een plasklachten gekregen hebben die vrij eenvoudig te verhelpen waren en een enkele misschien metastasen die hormonaal behandeld werden. Harde bewijzen hiervoor heb ik natuurlijk niet, maar obducties maken dit wel zeer aannemelijk, zie ondermeer hier.

Met Active Surveillance doet de urologische politiestaat z'n intrede met levenslange PSA-terreur voor een snel groeiend aantal Nederlanders.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed gezegd. Een volledig uit de hand gelopen situatie, ondermeer gevolg van marktwerking, lijkt me.
Robot kosten voor de gemeenschap, winsten voor de ziekenhuizen. Goede kandidaat voor de komende bezuinigingsronde

antiuro

Veen zei

Dr Henk

Wij lezen uw blog vanaf het begin met veel plezier en komen hierdoor tot meer inzicht.
We hebben de link ook aan onze huisarts gegeven, die het in grote lijnen met u eens is.

Hartelijke groet,

Familie Veen, Groningen

Henk Scholten zei

antiuro,

Zie post "marktwerking" van februari.

btw: ik heb inmiddels met een arts van het Maasstad Ziekenhuis gesproken en deze was het met me eens dat "aanzienlijke vermindering van incontinentie" enige nuancering behoefde en zou dit opnemen met de afdeling marketing en PR. Ik hou het Maasstad Ziekenhuis natuurlijk goed in de gaten.....

Anoniem zei

Ik wil reageren op >> Marktwerking>> in het rechter bovenste balkje.

Zelden zoiets smakeloos gezien en gehoord.

Dit zegt veel over de NVU, dat zoals bekend ook een afkorting is voor Nederlandse Volks Unie

Ik ben Claudia en really pissed off.

Bartje zei

Ik durf niet meer naar m'n uroloog

Doghouse Blues Free International Health Organisation zei

test

Anoniem zei

Beste Dr. Scholten,

Ter voorkoming van misverstanden: De ERSPC heeft nooit gepropageerd om PSA
testen op grote schaal in te voeren. Lees alle artikelen er maar op na. Er
staat altijd in, dat de resultaten van de trial afgewacht moeten worden
voordat daar een uitspraak over gedaan wordt. Het is domweg een studie die
onderzoekt of screenen op prostaatkanker middels PSA testen tot een
vermindering van sterfte door prostaatkanker leidt. Deze gerandomiseerde
trial is de enige manier om daar achter te komen. Er zijn grofweg drie
uitkomsten mogelijk: geen verschil, een groot verschil (bv 40% reductie) en
een verschilletje. In het laatste geval wordt het een moeilijke afweging,
maar dan heb je in elk geval de gegevens in handen. Door te suggereren dat
er sprake zou zijn van data massage doet u de studie geen recht, het is een
studie die opgezet is door groepen onderzoekers, die lang niet allemaal
voorstander waren van PSA screening, juist door dit gebrek aan gegevens. Het
is mischien interessant om te weten, dat ik ook mijn PSA niet weet! Doe je
deze studie niet, dan heb je ook nooit een weerwoord tegen degenene die
klakkeloos of gedreven door commercie beweren dat PSA testen goed is. Met
vriendelijke groeten,

Theo van der Kwast (op persoonlijke titel)

Henk Scholten zei

Geachte Theo vd Kwast,

Ik beweer nergens dat de ERSPC propageert PSA op grote schaal in te voeren,
mijn punt is dat ze niet afkomen met de eindresultaten. Schroder cs kennen
die natuurlijk al lang nl geen verschil tot niet significant verschilletje
en gaan zich er nu uit te draaien met Active Surveiilance (AS), dat gaat de
conclusie worden. Afgezien van alle problemen met vervuiling van de controle
groep door opportunistische PSA's waar ze ook nog een draai aan moeten
geven. Pijnlijk zijn ook de RP sterfgevallen in het begin van de studie door
onbekwame assistenten.

AS is fundamentally flawed door methodologisch/diagnostische problemen: nl
biopsie Gleason score is afhankelijk van de studie die je neemt in 30-50%
verkeerd in vergelijking met RP specimen. (zowel under als overgrading).
Daarnaast leidt dit tot een gigantische medicalisering.

Naar mijn mening moet PSA voor vroegopsporing onder een stricte Informed
Consent procedure komen.

Johan zei

re: bovenstebalkje
"marktwerking"

Sluit me aan bij Claudia. Kan je je voorstellen dat bv de Orde van Advocaten met
iets dergelijks zou komen?

Voor een medische beroepsgroep schandalig en beneden elk pijl