17 december 2008

Kankerproduktie


Nog maar weer eens tabel 3.2 van Bangma's Prostaatpensioenplan. 11% van de mannen heeft een PSA tussen de 4 en 10. Volgens Bangma wordt bij 24 % van hen bij biopsie prostaatkanker gevonden. 67% van de mannen heeft een PSA kleiner dan 2, bij hen levert een biopsie in 14% van de gevallen prostaatkanker op. Hoewel de kans op prostaatkanker relatief kleiner is lopen er bij een afkapwaarde van 2 of lager in absolute getallen dus veel meer mannen met prostaatkanker (ruim 3x zoveel) rond dan bij een afkapwaarde boven 4.

De hoogte van het PSA bepaalt de kans op het vinden van een tumortje, niet de ernst van het tumortje.

Dat men bij een PSA van 2 of lager geen biopsie doet berust op kostenoverwegingen. Het criterium is efficiency dwz een zo hoog mogelijke produktie van PSA Prostaatkankertjes binnen een bepaald budget. Bij een PSA lager dan 2 zijn er teveel negatieve biopsieen en dat kost geld. Dat is het enige argument, de rest is flauwekul.

Ik spreek hier over kankerproduktie, niet over geneeskunde. De patient is enkel handelswaar. In de onderhandelingen met verzekeringsmaat-schappijen bij het vaststellen van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties) voor PSA Prostaatkankertjes gaat het alleen nog maar om geld. Een PSA Prostaatkankertje is een makkelijk produkt: geen zieke mensen,goed te kwantificeren, makkelijk te plannen, precies waar de inkopers van verzekeringsmaatschappijen graag mee werken. Ze kunnen een verlaging van een PSA afkapwaarde van bijvoorbeeld 4 naar 2 direct uitdrukken in kosten waaruit dan een smakeloze compromisdeal van 3 wordt beklonken, mits de urologen bij een Gleason 6 of lager gaan observeren in plaats van opereren. Als bonus mogen de urologen dan een operatierobot kopen.

Geen opmerkingen: